Home

‘There’s no reason to assume that the emotions of animals aren’t experienced as profoundly or as deeply as we experience our own emotions.’ – Marc Bekoff, professor ecologie en evolutionaire biologie aan de University of Colorado, Boulder.

“We are all animals in this life together, and we should respect the right of nonhuman creatures to be treated kindly and respectfully.” -Nicholas Dodman, Diplomate of the American College of Veterinary Behaviorists, professor emeritus at Tufts University, and former director of animal behavior clinic at Cummings School of Veterinary Medicine.

Dat dieren een rijke emotionele beleving hebben, net als wij, is een empathisch en wetenschappelijk feit. Dat ze ieder even levend zijn als wij, en dat ze hun leefomgeving ervaren vanuit hun eigen, aparte perspectief, afhankelijk van hun mogelijkheden en overlevingsnoden, heeft een naam. Ieder dier en ieder individu, leeft binnen zijn ‘umwelt’, en die is even ├ęcht voor het dier, als jouw umwelt aanvoelt voor jou. Gewoon anders.

Bij Together Alive leven we samen, gelijkwaardig in onze emotionele beleving, en streven we naar een gezonde samenleving tussen mensen en andere dieren. Dit doen we door middel van bewustzijnsverspreiding. Met ons spaarpotje hopen we spoedig een tijdelijke of permanente verblijfplaats aan te bieden voor dieren anders dan mensen, die het het hardst nodig hebben.

 

Milou adoptiefoto

Advertisements