Huisvesting

IMG_9215

Dit is Mijo, en voor individuen als hem, bestaat Together Alive. In een notendop, ervaarde Mijo moeilijkheden bij het wennen aan een leven in gezinsverband, na een lang verblijf in het asiel. Na een emotioneel uitputtende periode, restten er voor hem twee mogelijkheden: een leven spenderen in een druk bezet opvangcentrum, of euthanasie wegens psychisch lijden. Met véél geduld, begrip en vertrouwen, hebben we Mijo kunnen helpen, waardoor een derde optie vrij kwam: een gezond en gelukkig leven, met aandacht voor Mijo’s noden als individu.

Vele dieren als Mijo echter, vallen door de mazen van het net. Ze spenderen dan een leven in isolatie of worden geëuthanaseerd, wegens gebrek aan opvangmogelijkheden.

Tijdens mijn ervaringen als vrijwilliger in verschillende opvangcentra, zag ik mensen met een bewonderenswaardige drive hun armen openen voor dieren die hulp nodig hebben. En toch zag ik er zovelen uit die armen vallen, omdat het gewicht te zwaar werd. Ik denk bijvoorbeeld aan zwerfkatten, wiens leven vaak stopt uit gebrek aan opvangmogelijkheden. Of honden met fysiek of emotioneel trauma, die nood hebben aan een rustige omgeving en individuele begeleiding, en die wegens gebrek daaraan wegzinken. Of individuen die worden verworpen of geslacht wanneer ze hun commercieel nut verliezen. Denk aan de miljoenen kippen uit legbatterijen, gepensioneerde melkgeiten, paarden met kwetsuren etc.

Bij Together Alive maken we geen onderscheid in diersoort, maar trachten we naargelang de opvangmogelijkheden dieren op te vangen die hierin het beste tot rust kunnen komen. Het zijn echter net deze dieren die zo vaak een snelticket ontvangen naar euthanasie of slacht, omdat ze zo duur zijn om te verzorgen. Net daarom zijn we vooral op zoek naar financiële steun, die ons kan helpen om dit mogelijk te maken.

Op dit ogenblik zamelen we centjes in om een groene locatie te kunnen voorzien, waar we naargelang de ruimte en mogelijkheden dieren kunnen herbergen. Het is vooral onze bedoeling om een permanente verblijfplaats te kunnen creëren, maar dieren die zich na verloop van tijd in staat tonen om op een veilige manier een geschikt adoptiegezin te vinden, kunnen ter adoptie komen te staan.

We starten met een kleinschalig doel (bv. een weide waarin een populatie zwerfkatten kan rentenieren in nobel gezelschap van een kudde gepensioneerde melkgeiten). Naargelang de evolutie van financiële middelen en werkkrachten, staan we open voor groei.

Momenteel hebben we twaalf dieren in permanente opvang, wiens dagelijkse verzorging privé wordt gefinancierd. Zo kan het spaarpotje van Together Alive zo vrij mogelijk groeien. Enkele van onze kinderen in de kijker:

Slide1

 

Slide1

Slide1

Slide1

Slide1