Ter adoptie

Bij Together Alive vzw vangen we dieren op die anderzijds door de mazen van het net vallen. We sparen voor een tijdelijke of permanente opvang voor dieren die nergens terecht kunnen. Nu en dan kunnen we een dier ter adoptie plaatsen, dat bij ruimere opvangcentra geen kans maakt. Deze gelukszakjes vindt je hier.

Milou adoptiefoto

We kozen ervoor om Milou vanuit Together Alive vzw te herplaatsen, om volgende redenen:

  1. Zwarte katten kennen lagere adoptiekansen, omdat hun gezichtsexpressies moeilijker leesbaar zijn en dat hen minder aantrekkelijk zou maken. Ook geloven sommige mensen nog dat zwarte katten ongeluk brengen. Raar maar waar!
  2. Milou is gevoelig aan drukte en onvoorspelbaarheid. Een ruimer opvangcentrum kan niet tegemoet komen aan Milou’s nood aan rust, voorspelbaarheid, bewegingsruimte en gezelschap.

Milou, zes jaar, gesteriliseerd, gezond en gevaccineerd, is een kwetsbaar zieltje dat de voorbije jaren vooral verward was wegens de aankomst van kleine kindjes in het gezin. Wie haar de nodige tijd en ruimte geeft, ziet haar ontpoppen tot een lief dametje met een emmertje vol affectie. Wij gaan voor haar op zoek naar een rustige woonst, waar Milou wordt aanvaard met al haar mogelijkheden en beperkingen, als het volwaardige individu dat ze is.

MILOU MAG BINNENKORT VERTREKKEN NAAR HAAR ADOPTIEGEZIN! JOEPIE!

Heb jij interesse in adoptie? Klik dan hier

De adoptievoorwaarden leest u hier

Advertisements